ORDENANCES FISCALS 2018

Dimarts, 2 de gener de 2018 a les 00:00

L’objectiu de l’Ajuntament de Castellterçol és aconseguir  que la  pressió fiscal als Ciutadans sigui  ajustada als serveis prestats, garantint un bon servei públic i una millor justícia social.

La comissió,formada per regidors de tots els grups municipals, ha treballat per tercer any consecutiu,en el disseny de les ordenances i dels pressupost, per poder aprovar-los el passat dia 22 de novembre.

La proposta d’impostos i tributs municipals va ser sotmesa a votació i va ser aprovada per unanimitat amb els vots a favor de tots els grups del consistori.

Segons va defensar en el plenari el regidor d’Hisenda, Daniel Cabana, la proposta d’ordenances fiscals del govern municipal persegueix tres objectius: “apostem per una baixada d’impostos, per més sensibilitat social i ajudes per a la generació d’activitat econòmica dels veïns i veïnes, que suposarà una baixada d’ingressos però, que en cap cas es traslladarà en una rebaixa de serveis ni inversions”.

De fet, un dels principals canvis d’aquestes Ordenances Fiscals és que l’Ajuntament de Castellterçol redueix per l’exercici 2018 el quocient sobre el que té capacitat d’intervenció d’un dels grans tributs municipals, l’ Impost de Béns Immobles, modificant el tipus de gravamen pels béns immobles urbans, que passa del 0,89 al 0,80.

Altres canvis introduïts recau en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (conegut com l’Impost de la Plusvàlua), en el qual s’afegeix un nou apartat segons el qual en aquells casos on el ciutadà acrediti que no s’ha generat un increment de valor conseqüència de la transmissió de la propietat, se suspendrà temporalment la liquidació del pagament de l’impost, durant el termini prescripció dels tribut i sense que es generin interessos.

Darrera actualització: 04.01.2018 | 17:40