DESTAQUEM

S'obre el període de preinscripció i matricula Llar d'infants Municipal l'Espurna

Primavera Saludable

Convocatòria de subvencions 2016 a entitats sense ànim de lucre

En data 18 d'abril del 2016 s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l'anunci de convocatòria 2016 per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre.

Podeu accedir al text de la convocatòria publicat al BOPB.

Podeu accedir al text de les bases reguladores publicades al BOP.

Podeu accedir a la publicitat de la convocatòria al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

A continuació podeu accedir a la descàrrega del modelatge necessari per a formular les sol.licituds. El termini de presentació de les mateixes finalitza el proper dia 18 de maig del 2016.

Selecció de Personal - Neteja

Per Decret SG20160143, de data d'avui, i en compliment del que es preveu a les bases de la convocatòria del procés de selecció per a l’ampliació de la Borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim laboral temporal, els llocs de treball de netejador/a vacants, necessitats o substitucions a la plantilla a l’Ajuntament de Castellterçol, aprovades per Decret de l’alcaldia de data 25 de febrer del 2016 i publicades en el BOPB de data 10 de març del 2016, així com l’anunci de la convocatòria publicat al DOGC núm. 7073, de data 7 de març del 2016, l'alcaldia ha resolt aprovar la llista d’aspirants admesos definitivament:

X5608251T

77301711E

X6209832Q

43395991M

Els aspirants són convocats a la realització de la prova teòrica de caràcter obligatori i eliminatori a que fa referència la base sisena, el proper divendres 13 de maig del 2016 a les 9:30 hores a l’Ajuntament de Castellterçol (Pl. Vella, 3).

 

A Castellterçol, el 19 d'abril del 2016

 

Per resolució de l'alcaldia de data d'avui s'ha procedit a corregir l'errada consistent en l'omissió d'un dels aspirants admesos definitivament, restant la llista definitiva com figura a continuació:

X5608251T

77301711E

X6209832Q

43395991M

77309956X

 

A Castellterçol, el 25 d'abril del 2016

Selecció de personal - Llar d'Infants

La llista dels candidats admesos i exclosos provisionalment al procediment de selecció per a la formació de la borsa de treball es publicaran properament.

A Castellterçol, el 15 d'abril del 2016

Pla d'Ocupació / Selecció de personal

Peons suport a la brigada / agent de civisme

Nova convocatòria de programa Clima 2016

Oberta la convocatòria per poder accedir a la venda d'emissions de CO2, projecte impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i gestionat per l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

Campanya de donació de sang.

Donació de sang

La donació de sang va anar molt bé. Resum:
56 donacions
1 oferiment
4 donants nous
Moltes gràcies a tots els donants!
Fins la propera!

Convocatòria per a la concessió de subvencions

En règim de concurrència competitiva, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l'any 2016.

1a Mostra de Teatre de Castellterçol ESCENA 42

1a Mostra de Teatre

Aquest 2016 arriba a Castellterçol, la 1a MOSTRA DE TEATRE, ESCENA 42.
Organitza: Grup Nou de Teatre i Ajuntament de Castellterçol.
Amb el Suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Una oportunitat ÚNICA!!

Forma't al Moianès

Forma't Moianès

Programa formatiu Març - Abril 2016

Signatura Convenis

El passat dilluns dia 30 de novembre de 2015 es va signar el conveni amb CÀRITAS.

El passat dilluns dia 4 de gener es van signar els convenis amb HOTEL IOCANDI i amb l'empresa TRESMES ECO ACTIVA, S.L.

Calendari oficial de festes laborals per l'any 2016

Carta informativa sobre obertura dels serveis del Consorci

Nota informativa

Nota informativa

L'Ajuntament de Castellterçol us presenta informe amb ordre del jutjat de col.locar la bandera espanyola a les dependències municipals conforme Llei.

L'Ajuntament de Castellterçol informa:

Canvis a les preferències de pas

En coherència amb la restricció de pas de vehicles que té el tram del carrer Rocacorba entre el carrer Mestre Joan Mercadé i el carrer Call Fondo, a partir del proper dimecres dia 23 de setembre canviaran les preferències de pas en les següents cruïlles:

- Carrer Mestre Joan Mercadé i Carrer Rocacorba
- Carrer Call Fondo i Carrer Rocacorba

Adjuntem un plànol explicatiu i us demanem que sigueu respectuosos amb la nova senyalització, i que en els primers dies, aneu especialment amb compte en aquestes cruïlles.

Comissió de Treball per l'Institut-Escola

Informem que amb data 22 de juny es posa en marxa la Comissió de Treball per l’Institut-Escola on estaran representades totes les forces polítiques, branca tècnica i branca educativa.
Comencem a treballar junts pel futur de Castellterçol.

Eleccions Locals 2015

Resultats a Castellterçol

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

NOTÍCIES

No s'ha trobat cap notícia.

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0