DESTAQUEM

L'equip de govern informa: POUM

En data 22 de maig del 2014 la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sentencia en el procediment 186/2011 seguit a instància de Dª. Assumpta Rafel Guarro, D. Antoni de Padua Rafel Guarro i D. Eduardo Robles Corcuera contra la Generalitat de Catalunya, sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castellterçol.

La sentència ha estimat el recurs presentat contra l’acord de 4 de novembre del 2010 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya pel qual es va aprovar definitivament el POUM de Castellterçol, ha estimat la demanda, i ha estimat la nul·litat de la figura de planejament impugnada.

Una vegada la sentencia esdevingui ferma, i en el termini d’un mes, la Generalitat de Catalunya la publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), on també va publicar l’aprovació definitiva del POUM de Castellterçol.

Igualment, una vegada la sentència esdevingui ferma, l’equip de govern informarà a tota la població dels efectes de l’anul·lació del PUOM mitjançant una audiència pública.

A Castellterçol, el 9 de juny del 2014

Subvencions a entitats 2014: Preparació de les sol.licituds

A continuació podeu descarregar-vos els documents necessaris per a la preparació de les sol.licituds de subvenció a l'Ajuntament de Castellterçol destinades a particulars i entitats que realitzin activitats en el nostre terme municipal durant l'any 2014.

NO PRESENTEU cap sol.licitud de subvenció a l'Ajuntament entretant no es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en aquesta mateixa pàgina del lloc web municipal. A partit d'aquell moment disposareu d'un mes per a presentar al Registre General de l'Ajuntament les vostres sol.licituds.

A Castellterçol, el 16 de juny del 2014

Bases convocatòria 2014

Obres al Carrer Sant Roc.

Obres carrer Sant Roc

Obres carrer Sant Roc

Obres carrer Sant Roc

Obres carrer Sant Roc

S'han iniciat les obres d'asfaltat i encintat de vorera del paral.lel a Carrer Sant Roc entre el CAP i el Carrer Granollers, an l'ambit del Sector Els Rourets I.

Disculpeu les molésties i respecteu la nova senyalització. Moltes gràcies.

Obres a la Pisicina Municipal.

Piscina Castellterçol

Piscina Castellterçol

Piscina Castellterçol

Piscina Castellterçol

S'han iniciat les obres de condicionament de la piscina i de la platja de la piscina.

Més informació sobre el Centre de Transformació de la Plaça Sant Francesc

Mesos enrere nombrosos veïns del poble varen manifestar la seva preocupació per la instal·lació en superfície del centre de transformació de la Plaça Sant Francesc. Una de les qüestions que preocupava a aquests veïns és que amb la substitució del centre de soterrat a en superfície s'augmentava l'exposició de les persones a camps electromagnètics, amb pressumptes efectes perjudicials per la salut.

El mes de març de 2014, a petició de l'Equip de Govern, tècnics de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona han mesurat els camps electromagnètics que genera el centre de transformació i els resultats han estat que totes les mesures efectuades estan per sota dels nivells de referència que marca el Reial Decret 1066/2001.

Podeu trobar l'informe en el document adjunt.

 

L'aigua de les fonts naturals de Castellterçol: Sense garantia sanitària.

El mes de març de 2014, per part de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, s'han realitzat analítiques de l'aigua de sis fonts del nostre terme municipal. S'han analitzat paràmetres microbiològics i químics.

Els resultats de les anàlisis han estat els següents:

- FONT DE LA VINYOTA: AIGUA NO APTA PEL CONSUM HUMÀ.

- Font del Prat del Pou: Aigua sense garantia sanitària.

- Font de l'Àngel: Aigua sense garantia sanitària.

- Font del Pontarró: Aigua sense garantia sanitària.

- Font de Sant Antoni: Aigua sense garantia sanitària.

- Font del Viver: Aigua sense garantia sanitària.

L'aigua de les fonts sense garantia sanitària es recomana no fer-la servir pel consum humà.

El Regidor informa

L’any 2011, arran de la polèmica generada pel tancament al trànsit rodat del carrer del Mig, es va celebrar una reunió amb els comerciants de la zona per decidir la conveniència o no de tornar-lo a obrir. A l’haver diferents opinions entre els mateixos comerciants, es va optar per, temporalment, deixar-lo obert al trànsit de dilluns a divendres i tancar-lo els caps de setmana.

Passats dos anys des de que es va prendre aquesta mesura, els serveis tècnics de l’Ajuntament han observat que s’ha debilitat la base de la pavimentació del carrer, produint el desfalcat i inestabilitat de les llambordes, degut al pas de vehicles.

Per tal d’evitar el continu deteriorament d’aquest vial i garantir la seguretat dels vianants, aquesta regidoria es veu obligada a prendre la decisió de tancar definitivament el carrer al trànsit rodat -exceptuant emergències-, a partir d’avui mateix.

Disculpeu les molèsties que aquesta mesura us ocasionarà.

Ramon Cordero Garcia, Regidor d’urbanisme, obres i serveis

Castellterçol, 17 de febrer de 2014

El Govern informa

Nota informativa en relació amb la Residència Municipal Josep Brugarolas.

Comunicat

Ens complau comunicar a la població que aquest Ajuntament, a primers del mes de novembre, ja està complint amb la Llei de mesures contra la morositat, es a dir, no tenim factures de més de 30 dies pendents de pagament als proveïdors. Inclús hem pagat el deute de més de dos anys d’antiguitat que teníem de la recollida d’escombreries, més de 300.000 euros.

Aquesta situació insòlita durant moltes dècades ens permet encarar el futur amb una bona situació de solvència i credibilitat vers els nostres proveïdors i tots els vilatans de Castellterçol.

A Castellterçol, el 7 de novembre del 2013

José Maria Álvarez de Toledo Elizalde

Regidor delegat d’Hisenda

 

CAP Castellterçol

Atenció Continuada i Urgent a partir del 28 de novembre del 2011

Si necessiteu atenció fora de l'horari habitual del vostre centre.

CAP Castellterçol fins a les 15h de dilluns a divendres.

Fins a les 20h al CAP Moià.

Pl. Hospital, s/n

Moià.

Fora d'aquests horaris: Truqueu a CatSalut Respon 061

Emergències: Truqueu al 112

NOTÍCIES

No s'ha trobat cap notícia.

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0