DESTAQUEM

Sessió extraordinària del Ple de la Corporació

Dimecres 26 d'octubre del 2016, a les vint hores i trenta minuts, es convoca a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, als efectes de tractar els assumptes del següent ORDRE DEL DIA:

Propostes de la Comissió Informativa:

1. Dictamen de la proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2017 i seguents.

El que es comunica per a general coneixement.

21 octubre 2016

Isaac Burgos Lozano

L'Alcalde

Cementiri municipal de Castellterçol

Horari obertura "Tots Sants"

Del dilluns 24 d'octubre al dimarts 1 de novembre de les 10 hores del matí a les 18 hores de la tarda.

Hi haurà personal per atendre al públic el dia 1 de novembre.

 

Anunci sobre una comissió de serveis

Es fa públic que l'Ajuntament de Castellterçol necessita proveir, de forma urgent, un lloc de treball d'auxiliar administratiu adscrit a l'àrea de Serveis Generals, funcionari de carrera de l'escala d'administració general, sot escala auxiliar, grup C2, mitjançant una comissió de serveis per un període d'un any prorrogable per a un segon.

Aquells funcionaris de carrera que reuneixin el perfil requerit, podeu enviar el vostre CV, o posar-vos en contacte amb l'Àrea de recursos humans de l'Ajuntament de Castellterçol a l'adreça de correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e), o al telèfon 938666289

A Castellterçol, el 19  d'octubre del 2016

 

Concurs de fotos #RaconsdeCastellterçol

Concurs de fotos

Fira del Bolet i de les Herbes Remeieres a Castellterçol

Fira del Bolet i les Herbes Remeieres

El 30/10 de 9h a 14h. Si vols posar una parada posa't en contacte o consulta les condicions de participació d'enguany.

Full Informatiu Núm. 13

Full informatiu. Num13.

Full informatiu. Num13.1.

Nota informativa

Nota informativa

L'Ajuntament de Castellterçol us presenta informe amb ordre del jutjat de col.locar la bandera espanyola a les dependències municipals conforme Llei.

Comissió de Treball per l'Institut-Escola

Informem que amb data 22 de juny es posa en marxa la Comissió de Treball per l’Institut-Escola on estaran representades totes les forces polítiques, branca tècnica i branca educativa.
Comencem a treballar junts pel futur de Castellterçol.

Eleccions Locals 2015

Resultats a Castellterçol

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

NOTÍCIES

No s'ha trobat cap notícia.

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0