DESTAQUEM

26 de març Mostra de Teatre Escena42 al CEE; 30 de març sessió informativa sobre: Nou decret 267/2016 i presentació del projecte: Les potencialitats d'una nova comarca, la cultura al Moianès.

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ

LICITACIÓ DEL CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT DE SERVEIS DE SUPORT A L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, PROMOCIÓ DE LA VILA I COMUNICACIÓ

Constitueix l’objecte del contracte la prestació dels serveis de suport a l’àrea de serveis a les persones, promoció de la vila i comunicació, que inclou entre altres d’anàlogues, les funcions següents:

 • Dur a terme la comunicació corporativa de l’Ajuntament en els àmbits objecte del contracte.
 • Col·laborar en l’organització, programació, preparació i coordinació les activitats en els àmbits objecte del contracte, d’acord amb el calendari cultural, festiu i firal local.
 • Col·laborar en l’elaboració del programa de la Festa Major i de la resta d’activitats i jornades festives. Organitzar-les i coordinar les activitats previstes.
 • Preparar informació per a les entitats, i coordinar les accions de la programació d’àmbit local.
 • Elaborar i mantenir una guia local i un inventari de recursos i del patrimoni cultural del municipi.
 • Organitzar, muntar i difondre exposicions i altres activitats ens els àmbits objecte del contracte.
 • Donar suport a la recerca i tramitació del finançament necessari per a la realització d’activitats en els àmbits objecte del contracte.
 • Donar suport al desenvolupament de les actuacions que, en els àmbits objecte del contracte, es realitzin en cooperació amb altres institucions o administracions.
 • Donar suport al control del funcionament i l’activitat de les instal·lacions i els equipaments municipals en relació a les activitats dels àmbits objecte del contracte.
 • Promoure, dinamitzar i fomentar el teixit associatiu del municipi amb el desenvolupament d’activitat de suport i d’estímul de les associacions de veïns i d’altres entitats.
 • Donar suport general a l’àmbit de comunicació. Manteniment de la web municipal, disseny de cartells i/o difusió en xarxes socials.

El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 5 d'abril del 2017.

Més informació

Certificat moció pel suport del ple municipal al Centenari de la mort del Sr. Enric Prat de la Riba (1917/2017)

BORSES DE TREBALL

Borsa de treball de netejador/a: Publicada el 9 de març del 2017 la resolució que aprova la llista de candidats que constitueixen la segona ampliació de la Borsa, juntament amb la llista ordenada de candidats que constiutueixen la Borsa de Treball completa que es farà servir fins el 6 de juny del 2019.

Borsa de treball de peons/es de la brigada municipal: Publicada el 9 de març del 2017 del la resolució que aprova la llista ordenada de candidats que consititueixen la Borsa de Treball que es farà servir durant els propers 3 anys.

Declaració Institucional d'Alcaldia

Subvencions a entitats 2017

Al BOPB del dia 9 de febrer del 2017 s'ha publicat l'anunci de convocatòria 2017 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en el marc de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre.

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el dia 9 de març del 2017.

Aqui podeu accedir a l'anunci de la convocatòria 2017.

Aqui podeu accedir al text íntegre de les Bases reguldores.

A continuació trobareu un fitxer descarregable amb la documentació que s'ha de presentar.

ANUNCI

L’Ajuntament de Castellterçol obre convocatòria per a l’atorgament d’una autorització de venda no sedentària, amb les següents característiques:

Tipus de parada ofertada: Grup alimentació, subgrup peixateria

Dia de la setmana: Dijous

Horari: Màxim de 9 a 12 h

Emplaçament parada: Plaça Prat de la Riba

El període de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest anunci a la pàgina web de l’Ajuntament.

 

A Castellterçol, el 13 de febrer del 2017

Nota de premsa sobre la presentació de la posada en marxa del Consell Comarcal del Moainès

Campanya Reciclar bé té premi!

Reciclar bé té premi!

Anunci sobre una comissió de serveis

Es fa públic que l'Ajuntament de Castellterçol necessita incorporar un auxiliar administratiu a l'àrea dels Serveis Generals mitjançant una comissió de serveis per un període d'un any, prorrogable fins un màxim de dos anys. És requisit dels candidats ser funcionari de carrera de qualsevol administració pública, trobar-se en servei actiu en la categoria d'auxiliar administratiu o administratiu, i la conformitat de la seva administració d'origen.

Aquells candidats que reuneixin el perfil requerit poden enviar el seu currículum a l'adreça (Necessites javascript per veure aquest correu-e), o posar-se en contacte amb l'àrea de recursos humans de l'Ajuntament al telèfon 938666289.

A Castellterçol, el 30 de novembre del 2016

Calendari oficial de festes laborals per l'any 2017

Festes laborals 2017

Treballem per reforçar la xarxa de detecció i atenció a situacions de pobresa energètica #castellterçol #moianès

Nota informativa

Nota informativa

L'Ajuntament de Castellterçol us presenta informe amb ordre del jutjat de col.locar la bandera espanyola a les dependències municipals conforme Llei.

Comissió de Treball per l'Institut-Escola

Informem que amb data 22 de juny es posa en marxa la Comissió de Treball per l’Institut-Escola on estaran representades totes les forces polítiques, branca tècnica i branca educativa.
Comencem a treballar junts pel futur de Castellterçol.

Eleccions Locals 2015

Resultats a Castellterçol

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

NOTÍCIES

No s'ha trobat cap notícia.

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
 • RSS 2.0
 • XHTML 1.0
 • CSS 2.0