DESTAQUEM

Convocatòria parelles dansa 2015

Dansa de Castellterçol

Eleccions Locals 2015

Resultats a Castellterçol

Contractació de personal temporal per a la piscina municipal

En data 25 de maig del 2015 l'alcaldia ha resolt l'aprovació de la llista dels aspirants admesos al procediment de selecció:

- Socorristes titulats. Aspirants Admesos:

43426753Q

46946929L

47173894C

- Auxiliars de recepció i administració. Aspirants admesos:

37730165E

35119519Z

79271246K

52437012W

- Oficials de manteniment amb experipencia. Aspirants admesos:

39377213V

77100788G

Els candidats seran convocats personalment a comparèixer per a la realització d'una entrevista el proper dilluns 1 de juny del 2015, a partir de les 9,30 hores, data de constitució del Tribunal Qualificador.

A Castellterçol, el 25 de maig del 2015

L'equip de govern informa

Aclariment en relació a les obres de la Pl. Prat de la Riba

Les obres que s'estan executant consisteixen en l'asfaltat dels laterals de la plaça i l'enllosat de la part central. S'ha optat per enllosar el centre de la plaça perquè sigui un espai més adequat per a les activitats culturals que normalment s'hi realitzen i per les terrasses d'estiu.

Tots els materials utilitzats són aptes per al trànsit rodat. Això vol dir que encara que la plaça tingui dos tipus de paviment diferents, estarà preparada perquè s'hi pugui circular ja que la llosa té un gruix de 7 cm. que és el que estableix la llei.

A Castellterçol, el 20 de maig del 2015

FE D'ERRADES

En el passat Bulleti Municipal, en l'apartat que parla del cost del POUM anul.lat per sentencia Judicial, on parla de subvencions rebudes la cifra correcta es de 28.520 €, resultant un cost total per l´Ajuntament de 201.804,20 €.

A Castellterçol, el 18 de maig del 2015

Provisió temporal de la plaça i lloc de treball d'arquitecte

El Tribunal Qualificador del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la provisió d'una plaça com a personal interí del lloc de treball d'arquitecte municipal, s'ha reunit a les 10 hores del dia 13 de maig del 2015 a dependències municipals. L'objecte de la sessió ha estat la realització de la fase de concurs del procés de selecció: valoració de currículum i realització de l'entrevista personal. Han estat convocats a la realització de la mateixa els candidats que van superar la fase d'oposició

Realitzada la valoració de la fase de concurs els resultats, ordenats per ordre de puntuació, son els següents:

Candidat

a. Experiència

Professional (/3)

c. Altres titulacions (/1,5)

d. Altres mèrits (/1)

e. Entrevista

(/3)

Total

(/10)

45464496M

3

1,5

0,10

2,5

7,1

33957055Q

3

0,60

0

2,5

6,1

77102607Y

3

0,65

0,10

2

5,75

33884069D

0,1

1,5

0

2

3,6

En cap cas s'ha valorat d'epígraf b. atès que no s'han acreditat serveis efectius prestats a l'Ajuntament de Castellterçol.

La puntuació definitiva del concurs - oposició és el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en les fases d'oposició i de concurs, i els candidats per ordre de puntuació final obtinguda són els següents:

Candidats                                  Fase Oposició            Fase Concurs             Total

45464496M                               18,75 punts.              7,1 punts.                25,85 punts.

33957055Q                               16,125 punts             6,1 punts.                22,22 punts.

77102607Y                               15 punts.                   5,75 punts.              20,75 punts.

33884069D                               15,75 punts.              3,6 punts.                19,35 punts.

Havent finalitzat la qualificació dels aspirants, el Tribunal acorda elevar a la Presidència de la Corporació la llista d'aspirants amb la puntuació obtinguda, proposant el nomenament de l'aspirant que ha aconseguit la major puntuació: 45464496M.

A Castellterçol, el 18 de maig del 2015

Auditories de regularitat d'expedients municipals

Nota informativa

A la vista dels comentaris que posen en dubte les xifres i gràfiques publicades al Butlletí Municipal (Evolució del deute, import de subvencions i resultats dels últims pressupostos) teniu a l'Ajuntament tota la informació a Serveis Econòmics per corroborar aquestes dades, seguint el principi de transparència que s'ha marcat aquest equip de govern.

Jose M.  Álvarez de Toledo

Regidor d'Hisenda

Avís: Calendari Fiscal

Per un problema informàtic de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, no ha estat possible carregar els rebuts de la primera fracció de la taxa d'escombraries de l'exercici de 2015, previst pel dia 4 de maig.

La nova data de cobrament de la primera fracció dels rebuts domiciliats serà el dia 1 de juliol. La resta de dates no es modifiquen.

El nou calendari de cobrament de la taxa d'escombraries és el següent:

Rebuts no domiciliats

De l'1 de juny al 3 d'agost

1a fracció dels rebuts domiciliats

1 de juliol

2a fracció dels rebuts domiciliats

1 d'octubre

A Castellterçol, maig de 2015.

El Terçol

Ja podeu accedir al darrer Butlletí d'Informació Municipal El Terçol.

Procés participatiu per la creació de la comarca del Moianès

Aquest són els resultats de cada municipi:

Calders: 41,26% de participació – 281 sí / 51 no / 1 blanc / 2 altres

Castellcir: 46,5% de participació – 237 sí / 23 no / 1 blanc

Collsuspina: 68.4% de participació – 95 sí/ 84 no / 7 blanc

Castellterçol: 43,39% de participació – 629 sí / 227 no / 16 blanc / 8 altres

Monistrol de Calders: 45% de participació – 178 sí / 84 no / 4 blanc / 7 altres

L’Estany: 64% de participació – 195 sí / 18 no / 9 blanc / 3 altres

Granera: 59,45% de participació – 42 sí / 2 no

Sant Quirze Safaja: 31,31% de participació – 136 sí / 16 no / 3 blanc

Santa Maria d’Oló: 67.22% de participació – 326 sí / 266 no / 11 blanc / 8 altres

Moià: 45.70% de participació – 2.028 sí / 70 no / 42 blanc / 40 altres

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

Novetat! Nota de premsa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del 26 de febrer.

Hisenda exclou de l’obligació de declarar per l’Impost de Societats a les entitats amb ingressos anuals inferiors a 50.000 euros, sempre que l’import total dels ingressos corresponents a rendes no exemptes no superi 2000 euros anuals i que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

 

DESPESES ANDORRA PRESSUPOSTOS

En els darrers plens hi ha hagut polèmica en relació als viatges realitzats per l’anterior equip de govern de CIU a Andorra els anys 2003 i 2006. La portaveu de CIU, Sra. Anna Fornell va negar enèrgicament i rotundament que l'Ajuntament hagués pagat les despeses del viatge.

Us adjuntem els justificants de pagament realitzats als regidors de CIU i a la secretària-interventora en aquell moment en concepte de quilometratge, peatge túnel, allotjament i restaurant.

L'equip de govern informa: POUM

Tenim la confirmació oficial de l’anul·lació del POUM.

En data 30 de setembre de 2014 ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’edicte pel qual es fa pública la sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs interposat a nom de la senyora Assumpta Rafel Guarro i els senyors Antoni de Padua Rafel Guarro i Eduardo Robles Corcuera i anul·la el POUM de Castellterçol que havia estat aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya. Per tant, a partir d’aquesta publicació torna a estar vigent el Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1981.

A continuació podeu accedir al contingut íntegre de la sentència.

Es confirma la mala gestió de CIU:

Donem a conèixer el resum del cost de la revisió del planejament. Amb els números a la mà, només podem concloure que ha estat una mala gestió tan urbanística com econòmica per part de l’equip de govern del CIU ja que aquestes despeses les hem hagut d’assumir tots els castellterçolencs.

A continuació podeu accedir a diferents documents on es reflecteixen les despeses.

L'aigua de les fonts naturals de Castellterçol: Sense garantia sanitària.

El mes de març de 2014, per part de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, s'han realitzat analítiques de l'aigua de sis fonts del nostre terme municipal. S'han analitzat paràmetres microbiològics i químics.

Els resultats de les anàlisis han estat els següents:

- Font de la Vinyota: AIGUA NO APTA PEL CONSUM HUMÀ.

- Font del Prat del Pou: Aigua sense garantia sanitària.

- Font de l'Àngel: Aigua sense garantia sanitària.

- Font del Pontarró: Aigua sense garantia sanitària.

- Font de Sant Antoni: Aigua sense garantia sanitària.

- Font del Viver: Aigua sense garantia sanitària.

L'aigua de les fonts sense garantia sanitària es recomana no fer-la servir pel consum humà.

NOTÍCIES

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0