DESTAQUEM

CONVOCATÒRIA: Borsa de treball d'oficials de primera de manteniment

Per Decret de l’alcaldia de 3 d’octubre del 2014 es van aprovar les bases de la convocatòria del procés de formació d’una borsa de treball de persones candidates a cobrir temporalment els llocs de treball vacants i substitucions de la brigada municipal.

El Tribunal Qualificador va convocar als aspirants que han resultat aptes en la prova de llengua catalana, i als aspirants admesos i exempts de fer la prova de català, per a la realització de la entrevista personal el dia 21 de novembre del 2014, a les dependències de l’Ajuntament de Castellterçol (Pl. Vella, 3).

És cridat i no es presenta el candidat 38443665Q, per tant resta exclòs del procés de selecció. Realitzada pel tribunal la valoració dels mèrits dels candidats presentats a la realització de l’entrevista els resultats obtinguts són els següents:

Candidat / Exp. Professional / Formació / Entrevista / Total

53030387T / 6 punts / 1,10 punts / 2 punts / 9,10 punts.

77309970R / 6 punts / 0,10 punts / 2 punts / 8,10 punts.

39380138K / 0,8 punts / 0,15 punts / 1,75 punts / 2,70 punts.

A la vista dels resultats l’ordenació dels candidats de la borsa és la següent:

1- 53030387T

2- 77309970R

3- 39380138K

A Castellterçol, el 24 de novembre del 2014

DENÚNCIA DELS CÀRRECS ELECTES

DENÚNCIA DELS CÀRRECS ELECTES DE CATALUNYA DAVANT LES NACIONS UNIDES, EL PARLAMENT EUROPEU, LA COMISSIÓ EUROPEA, EL CONSELL D'EUROPA I L'OSCE

DESPESES ANDORRA PRESSUPOSTOS

En els darrers plens hi ha hagut polèmica en relació als viatges realitzats per l’anterior equip de govern de CIU a Andorra els anys 2003 i 2006. La portaveu de CIU, Sra. Anna Fornell va negar enèrgicament i rotundament que l'Ajuntament hagués pagat les despeses del viatge.

Us adjuntem els justificants de pagament realitzats als regidors de CIU i a la secretària-interventora en aquell moment en concepte de quilometratge, peatge túnel, allotjament i restaurant.

14ª Fira del Moianès Turisme i Lleure (12 d'octubre de 2014)

La 14ª Edició de la Fira Moianès Turisme i Lleure es va celebrar a Castellterçol aquest passat cap de setmana.

La fira és un aparador del turisme i del lleure del Moianès. Durant la fira podem conèixer entitats, associacions, activitats de lleure que s’hi organitzen, establiments d’agroturisme, allotjaments, restaurants, etc. També empreses dedicades a l’artesania i productes de la terra del Moianès i comerç local.

Durant tot el cap de setmana vam patir per les previsions de pluja però finalment vam poder gaudir amb bon temps i bona temperatura de tota la programació.

Des de l’Ajuntament de Castellterçol volem donar les gracies al Consorci del Moianès per l’organització d’aquesta fira i molt especialment a tota la gent que ens va visitar. Va haver una gran afluència de públic a tots els actes organitzats.

 

L'equip de govern informa: POUM

Tenim la confirmació oficial de l’anul·lació del POUM.

En data 30 de setembre de 2014 ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’edicte pel qual es fa pública la sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs interposat a nom de la senyora Assumpta Rafel Guarro i els senyors Antoni de Padua Rafel Guarro i Eduardo Robles Corcuera i anul·la el POUM de Castellterçol que havia estat aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya. Per tant, a partir d’aquesta publicació torna a estar vigent el Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1981.

A continuació podeu accedir al contingut íntegre de la sentència.

Es confirma la mala gestió de CIU:

Donem a conèixer el resum del cost de la revisió del planejament. Amb els números a la mà, només podem concloure que ha estat una mala gestió tan urbanística com econòmica per part de l’equip de govern del CIU ja que aquestes despeses les hem hagut d’assumir tots els castellterçolencs.

A continuació podeu accedir a diferents documents on es reflecteixen les despeses.

BAN: Ordenança Municipal de Neteja i Residus

Com bé sabeu, la nostra vila disposa des del març del 2009 una ordenança municipal de Neteja i Residus.

Aquesta ordenança va néixer de la necessitat d'ordenar tots aquells aspectes relacionats amb la recollida i la gestió dels residus a Castellterçol. La seva finalitat va ser dotar a l'ajuntament dels instruments adequats i proporcionats per tal de garantir el compliment de les prescripcions legals en la matèria.

Tot i que entre les prohibicions específiques ja hi figurava la de llençar o abandonar a la via pública qualsevol mena d'objecte que tingui l'efecte d'embrutar els espais públics, la modificació aprovada pel Ple de la Corporació, en data 27 de maig de 2014, és per regular la problemàtica específica vinculada al consum d'alcohol al carrer.

El text íntegre de la modificació de l'Ordenança municipal de neteja i residus de Castellterçol, la qual s'ha publicat al BOPB de data 18 d'agost de 2014, diu

A)- Afegir un nou apartat l) a l'article 30, amb el contingut següent:

l) Consumir begudes alcohòliques a la via pública en qualsevol tipus d'envàs, fora dels espais reservats a tal fi, quan es pugui produir una pertorbació de la convivència que afecti la tranquil·litat o l'exercici de drets legítims d'altres persones.

B)- Afegir un nou epígraf a l'annex 1 de l'Ordenança, Quadre de sancions per infraccions de l'ordenança municipal de neteja i regulació dels residus a la via pública:

TÍTOL III

De la neteja de la via pública

Infracció

EUR

Consumir begudes alcohòliques a la via pública en qualsevol tipus d'envàs, fora dels espais reservats a tal fi, quan es pugui produir una pertorbació de la convivència que afecti la tranquil•litat o l'exercici de drets legítims d'altres persones

50

L'Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per mesures correctores, com assistència a sessions formatives, participació en activitats cíviques u altres tipus de treballs per a la comunitat.

Us encoratjo a conèixer i respectar aquesta nova norma, des de la seva entrada en vigor, que sens dubte ha de contribuir positivament a la millora de la nostra qualitat de vida i a la protecció del medi ambient

A Castellterçol, 19 d'agost del 2014

M. Carme Tantiñà Forcada

L'Alcaldessa

El Regidor informa

L’any 2011, arran de la polèmica generada pel tancament al trànsit rodat del carrer del Mig, es va celebrar una reunió amb els comerciants de la zona per decidir la conveniència o no de tornar-lo a obrir. A l’haver diferents opinions entre els mateixos comerciants, es va optar per, temporalment, deixar-lo obert al trànsit de dilluns a divendres i tancar-lo els caps de setmana.

Passats dos anys des de que es va prendre aquesta mesura, els serveis tècnics de l’Ajuntament han observat que s’ha debilitat la base de la pavimentació del carrer, produint el desfalcat i inestabilitat de les llambordes, degut al pas de vehicles.

Per tal d’evitar el continu deteriorament d’aquest vial i garantir la seguretat dels vianants, aquesta regidoria es veu obligada a prendre la decisió de tancar definitivament el carrer al trànsit rodat -exceptuant emergències-, a partir d’avui mateix.

Disculpeu les molèsties que aquesta mesura us ocasionarà.

Ramon Cordero Garcia, Regidor d’urbanisme, obres i serveis

Castellterçol, 17 de febrer de 2014

Més informació sobre el Centre de Transformació de la Plaça Sant Francesc

Mesos enrere nombrosos veïns del poble varen manifestar la seva preocupació per la instal·lació en superfície del centre de transformació de la Plaça Sant Francesc. Una de les qüestions que preocupava a aquests veïns és que amb la substitució del centre de soterrat a en superfície s'augmentava l'exposició de les persones a camps electromagnètics, amb pressumptes efectes perjudicials per la salut.

El mes de març de 2014, a petició de l'Equip de Govern, tècnics de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona han mesurat els camps electromagnètics que genera el centre de transformació i els resultats han estat que totes les mesures efectuades estan per sota dels nivells de referència que marca el Reial Decret 1066/2001.

Podeu trobar l'informe en el document adjunt.

 

INFORME SOBRE LES MESURES DELS CAMPS ELECTROMAGNÈTICS: Antenes de telefonia mòbil i altres.

A petició de l’Ajuntament, tècnics de la Diputació de Barcelona han mesurat els camps electromagnètics generats per l’antena de telefonia mòbil situada al recinte del camp de futbol.

Totes les mesures efectuades estan per sota dels nivells de referència que marca el Reial decret 1066/2001 de l’Estat, pel qual s’aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant emissions radioelèctriques.

Us adjuntem l'informe per si el voleu consultar.

El Govern informa

Nota informativa en relació amb la Residència Municipal Josep Brugarolas.

L'aigua de les fonts naturals de Castellterçol: Sense garantia sanitària.

El mes de març de 2014, per part de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, s'han realitzat analítiques de l'aigua de sis fonts del nostre terme municipal. S'han analitzat paràmetres microbiològics i químics.

Els resultats de les anàlisis han estat els següents:

- FONT DE LA VINYOTA: AIGUA NO APTA PEL CONSUM HUMÀ.

- Font del Prat del Pou: Aigua sense garantia sanitària.

- Font de l'Àngel: Aigua sense garantia sanitària.

- Font del Pontarró: Aigua sense garantia sanitària.

- Font de Sant Antoni: Aigua sense garantia sanitària.

- Font del Viver: Aigua sense garantia sanitària.

L'aigua de les fonts sense garantia sanitària es recomana no fer-la servir pel consum humà.

NOTÍCIES

 • 13 / 11 / 2014
  INCIVISME D'ALGUNS PROPIETARIS DE GOSSOS
  Les actituds incíviques dels propietaris de gossos que els deixen embrutar la via pública van en augment. Cada cop són més les queixes que arriben...
 • 23 / 10 / 2014
  OFERTA DE FEINA
  DINAMITZADOR JUVENIL PEL PUNT JOVE KASTELL

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
 • RSS 2.0
 • XHTML 1.0
 • CSS 2.0