Avís Legal

Política sobre la propietat intel·lectual

Els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, documents de qualsevol format, etc. són propietat de l'Ajuntament de Castellterçol o bé de terceres parts, les quals han autoritzat la seva difusió a l'Ajuntament de Castellterçol.
L'Ajuntament de Castellterçol no es fa responsable de la informació o continguts que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin depenents de L'Ajuntament de Castellterçol.

Política sobre la gestió de dades de caràcter personal

En aquest lloc web, hi ha apartats que requereixen la introducció de dades de caràcter personal als usuaris (tràmits, formulari de contacte, etc.) per tal de poder prestar els serveis corresponents.

L’Ajuntament de Castellterçol garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat d’aquestes dades. Així mateix garanteix que aquestes dades són utilitzades únicament i exclusiva per a l’exercici de les funcions pròpies de l’Administració en l’àmbit de les seves competències.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquets drets, l'interesat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3
08183 – Castellterçol
Tel. 93 866 61 88
Fax 93 866 62 68 


Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0