Borsa de treball

Dimecres, 24 de febrer de 2021 a les 16:45

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26 de gener del 2021 s’han publicat les bases de la convocatòria del procés de selecció per a la formació d’una Borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions a la brigada municipal en la categoria d’Oficials de Primera de Manteniment de l’Ajuntament de Castellterçol, aprovades juntament amb la convocatòria per Decret de l’Alcaldia 15/2021, de data 14 de gener del 2021.

 

Es publica la Resolució que aprova provisionalment la llista de candidats admesos y exclosos. 

 

Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de l'anunci, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

Darrera actualització: 24.02.2021 | 16:45