Concessió demanial: Bar al Poliesportiu Municipal

Divendres, 11 de juny de 2021 a les 00:00

Per Decret de l'Alcaldia 303/2021, de data 10 de juny, s'ha convocat un procediment de concurrència per a la selecció de concessionari per l’ús privatiu del domini públic local per la prestació del servei de bar en el recinte del poliesportiu durant l’estiu del 2021.

Igualment s'ha aprovat el Plec de clàusules que ha de regir la concessió administrativa per l’ús privatiu del domini públic local per l'explotació del servei de bar, d’acord amb el contingut que figura a l’expedient.

LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE AMB SEU SOCIAL A CASTELLTERÇOL INTERESSADES EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ, LES PODEN PRESENTAR AL REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT FINS LES 14:00 h. DEL DIA 22 DE JUNY DEL 2021.

Darrera actualització: 11.06.2021 | 12:45