Convocatòria: Provisió definitiva d'un lloc de treball d'Oficial de Primera de Serveis

Dijous, 11 de maig de 2023 a les 00:00

Per Resolució d'Alcaldia núm. 291/2023, de data 20 d’abril, s’han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per proveir en propietat una plaça d’Oficial de Primera de Serveis de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Castellterçol, inclosa a l’Oferta Públlica d’Ocupació del 2021, aprovada per Decret de l’Alcaldia 776/2021, de data 30 de novembre, i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8560 de data 10 de desembre del 2021.

Les sol·licituds de participació s’hauran de dirigir a l’Ajuntament de Castellterçol (Pl. Vella 3) en el termini de vint dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). En data 23 de maig del 2023 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria al DOGC.

Les sol.licituds es poden presentar entre el 24 de maig i el 20 de juny de 2023.

Darrera actualització: 26.05.2023 | 13:31