En marxa els ajuts per a entitats sense ànim de lucre

Dimecres, 30 de juny de 2021 a les 07:45

Per Decret de l'Alcaldia 227/2021, de data 7 de maig del 2021, s'ha aprovat la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense anim de lucre.

La partida consignada al pressupost municipal per aquesta convocatòria és de 19.000 euros.

Les sol.lcituds es poden presentar al Registre General de la Corporació (Pl. Vella, 3), o a la Seu Electrònica de l'Ajuntament a partir del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), durant el termini d'un mes. Fins el 30 de juliol del 2021.

S'han de fer servir els models normalitzats que es poden descarregar en aquesta pàgina.

Darrera actualització: 30.06.2021 | 07:44