Impostos

Ordenances Fiscals Any 2021

Les Ordenances Fiscals vigents és poden consultar en aquest enllaç .

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi  

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Castellterçol és l'Oficina de Gestió Tributària de Caldes de Montbui.

Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
Tel.934 729 108
orgt.caldesm@diba.cat

Darrera actualització: 08.01.2021 | 16:00
Darrera actualització: 08.01.2021 | 16:00