Tinença d'animals domèstics

A l'hora de voler tenir un animal de companyia, és molt important tenir clares totes les responsabilitats que comporta vetllar pel seu benestar. Així, és clau seguir una sèrie de punts abans de la seva adopció:

 • Pensa bé abans d’adquirir un animal.
 • Calcula els costos aproximats per saber si els pots assumir.
 • Valora el temps de què disposes cada dia.
 • Adquireix l’animal en un lloc autoritzat, no contribueixis al tràfic il·legal.
 • Adquireix-lo preferentment en centres d’acollida d’animals, donant una segona oportunitat a animals que han sigut abandonats.
 • Consulta els teus dubtes amb el veterinari.
 • Informa’t dels teus drets i obligacions.
 • Tria l’animal segons el teu estil de vida, pensa en els que viuen amb tu.
 • Atén les necessitats pròpies de la seva espècie.
 • Educa’l correctament per a la convivència.
 • L’abandonament mai és una opció, és un delicte.

Adopció d'un animal domèstic

Es poden adoptar als centres d'acollida d'animals que poden ser municipals o entitats protectores. Els centres poden fer pagar un import a la persona que adopta l'animal. Aquest import va destinat a cobrir parcialment les despeses en concepte de maneig, alimentació i serveis veterinaris (identificació amb microxip, esterilització, tractaments sanitaris, etc.).

Obligacions com a propietari​ i persona responsable

A més, quan s'adquireix un animal s'ha de tenir en compte totes les obligacions legals que comporta:

 • L'animal de companyia ha d'estar identificat amb un microxip homologat. Per saber quin és el servei veterinari més proper a casa vostra, podeu consultar la pàgina web del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
 • L'animal ha d'estar censat a l'ajuntament de la ciutat on resideixi de manera habitual.
 • Està totalment prohibit abandonar-lo.
 • En cas de desaparició de l'animal, s'ha de comunicar a l'ajuntament dins les primeres 48 hores.
 • Està prohibit tallar la cua i les orelles als animals, i extirpar-ne les ungles i les cordes vocals.
 • S'ha de treure l'animal a passejar cada dia
 • La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer de forma quotidiana, i s'han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
 • Els posseïdors d'un animal de companyia han de proporcionar-li l'aliment, l'aigua, l'allotjament i les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.
 • S'han d'evitar les molèsties als veïns.

Tota la normativa queda recollida en el Decret 2/2008, de 15 d'abril de 2018.

Requisits per la tinença de gossos potencialment perillosos

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys. Per obtenir o renovar aquesta llicència cal que us adreceu a l'ajuntament.

A l'hora de passejar-los, els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents:

 • A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió.
 • Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers: 
  • Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.
  • Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
  • El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
 • Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona
 • Està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.

Consulta quins gossos són considerats perillosos a Catalunya AQUÍ.

Porta'l a un centre d'adopció, però no l'abandonis

En cas que no pugueu fer-vos càrrec del vostre animal de companyia per causes justificades, us podeu posar en contacte amb l'Ajuntament per consultar el centre d'acollida més proper que se'n pugui fer càrrec.

Animals perduts

L'Ajuntament de Castellterçol disposa de gàbies d'emergència per ubicar aquells gossos i gats que són abandonats o que es perden i que són recollits al carrer.

Darrera actualització: 20.04.2023 | 13:39
Darrera actualització: 20.04.2023 | 13:39