Notícies

 • Primavera Saludable 5 d'abril de 2018 CAMINADES PRIMAVERA SALUDABLES

  A Castellterçol organitzem el cicle de caminades primavera saludable. La primera sortida serà el dimarts 10 d abril a 2/4 de 4. Ens trobem a l'espai lúdic (Plaça dels estudis). Com l'any passat guiats per en Joan Capdevila, Quim Rovira i Ramón Soler.

 • 4 d'abril de 2018 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS 2018

  Per Decret de l’Alcaldia 69/2018, de data 15 de març del 2018, s’ha aprovat la convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en el marc de les bases reguladores per a  l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre.

 • Obres piscina 4 d'abril de 2018 UNA PISCINA MUNICIPAL TOTALMENT RENOVADA

  L'Ajuntament segueix amb la línia de millores dels equipaments i com heu pogut observar, estem fent una important renovació a la Piscina Municipal. Unes obres necessàries per a poder disposar d’un equipament més actualitzat. La Piscina Municipal, feia molts anys que tenia problemes i necessitava una bona reforma. Problemes que eren arrossegats i que els tècnics de la Diputació de Barcelona recomenaven que fossin solucionats.  Ara ho hem pogut fer possible. 
  El que tindrem serà una piscina d’estil desbordant per assegurar les garanties sanitàries reglementades i separades independentment entre la gran i la petita per màquines de filtració. També estarà dotada d’il·luminació interior led, per a poder realitzar activitats de vespre. El terra del voral serà substituït en la seva totalitat per assegurar un bon ferm no
  lliscant. 
  D’aquesta manera, tindrem un equipament totalment rehabilitat i preparat per gaudir-la duent a terme diferents activitats. 

 • pavelló municipal 3 d'abril de 2018 MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESPORTIUS

  Equipaments esportius, com el Pavelló Municipal Joan Casanovas, Poliesportiu i Camp de Futbol, estant tenint aquests dies unes tasques de manteniment importants. Un manteniment que ens ajudarà a solucionar els problemes reincidents que hi han hagut aquests darrers anys.  Amb aquestes tasques de manteniment assolirem l’objectiu del pla de manteniment anual d’equipaments municipals. 

 • vorera 3 d'abril de 2018 MANTENIMENT I MILLORES DE LA VIA URBANA

  L’Ajuntament segueix cada dia amb les millores contínues de manteniment de la via urbana, en citem algunes de tasques que han finalitzat o que estan en procés:

  - Reparació de diferents voreres, on ja tenien un estat de deteriorament.  
  - Plantat d’arbres en escossells buits de diferents punts del municipi.
  - Adequació dels quadres elèctrics de l’equipament Cal Recader.
  - Instal·lació dels quadres elèctric a la Plaça Prat de la Riba per esdeveniments i mercat. 
  - Adequació de la planta baixa de l’Ajuntament.
  - Adjudicació del contracte de jardineria. 
  - Connexió del clavagueram en el punt de Font de l’Angel. 
  - Instal·lació de llums solars a la zona de la Riba. 
  - Pintat de la primera planta de l’Escola Ramona Calvet Picas. 
  - Asfaltat dels carrers Quadró, Terrassa i part del carrer Sant Jordi.
  - Adequació del ferm dels carrers Brugaroles, Font de l’Àngel i Plaça dels Estudis.
  - Instal·lació de plaques identificatives d’equipaments municipals.
  - Instal·lació de cartellera municipal entitats a l’entrada de la Piscina Municipal. 

 • camió 28 de març de 2018 NOU VEHICLE DE L’AJUNTAMENT.

  L’Ajuntament ja disposa d’un nou vehicle a la seva flota.   L’incorporació d’aquest “camionet”, ens farà ser més àgils en   moviments de material de manteniment i millores del poble,   com també en el transport (cadires, taules, carpes,   escenaris, plafons....) per activitats realitzades per entitats 

 • Cartell 22 de gener de 2018 RECICLAR BÉ TÉ PREMI

  Gràcies a les deixalleries es poden reciclar i reutilitzar elements que ja no ens són útils a casa: residus per als quals no hi ha contenidors al carrer o un sistema de recollida domiciliària. Per això, hem engagat la campanya RECICLAR BÉ TÉ PREMI! 

  Segella totes les caselles que tens a sota i beneficia't d'un 10% de descompte en la quota d'escombreries de Castellterçol 2019!  

  Vine a l'Ajuntament i et farem entrega del fulleto 2018. 

 • Pressupostos 2018 3 de gener de 2018 EL PLE MUNICIPAL APROVA ELS PRESSUPOSTOS PER A 2018

  Es continuarà incrementant en base a projectes i estudis realitzats durant els anys 2016-2017 la despesa social destinada a pal·liar els efectes de la crisi, concentrada en els darrers anys a les àrees de Serveis Socials i Promoció Econòmica. 

  El Ple municipal de Castellterçol celebrat el dimecres 29  de novembre va aprovar el Pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2018, que suma 2.548.218,40€, un 2,43% inferior a l'any passat a causa principalment de la reducció de la pressió fiscal al ciutadà amb la reducció de l’IBI. Aquest pressupost arriba al Plenari com a resultat del treball realitzat en les diverses comissions d’ordenances i de pressupostos per part dels portaveus dels diferents grups polítics municipals.

  L'aprovació dels pressupostos ha comptat amb els vots favorables de l’ equip de govern del CeP, el PDeCAT i  ERC  i l’ abstenció dels 4 regidors del PiC. 

   

  Comptes sanejats

  L'Ajuntament de Castellterçol presenta uns comptes sanejats,sense deute bancari, això suposa un gran estalvi en el pagament d'interessos i amortitzacions,a finals de 2017 el deute de l’Ajuntament restarà liquidat al 100%.

  A continuació remarquem les accions que portarem a terme durant el 2018.

  CAPITOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS:

  La Diputació de Barcelona va elaborar-nos un Pla director,pel manteniment de tots els equipaments municipals,en seguirem les directrius i hi destinarem 249.000€.

  Pel que fa al clavegueram, després de la redacció del pla director corresponent ens disposem a  executar les primeres actuacions amb una inversió de 67.000€.

  Continuarem cuidant i invertint en la conservació dels parcs i els jardins del nostre poble destinant-hi 30.000€

  11.000€ és la partida destinada a la redacció de projectes,entre ells el del Barri del patronat.

  Continuarem apostant en invertir en la dinamització dels nostres joves  i en totes les Festes populars, amb un pressupost de 90.000€.

  25.000€ és la partida destinada en potenciar i  promocionar Castellterçol, els seus comerços i totes les Fires locals.

  El Centre Espai Escènic, és un espai de referència a nivell comarcal, volem que continuï creixent i és per això que apostem per una programació de teatre, dansa i música professional on hi destinarem 22.000€ programant diferents Espectacles a través del programa.cat .

  Hem tancat l’any del Centenari d’ Enric Prat de la Riba i obrirem el 2018 que serà l’ any de la memòria històrica recordant els represaliats del Franquisme, hi destinarem 6.000€ per els actes.

   

   

  CAPITOL4,Transferències corrents. Ajuts i Subvencions.

  Incrementem un 17%  les ajudes a les entitats municipals que són el teixit associatiu del nostre poble. Amb aquests ajuts, els hi donem un cop de mà per tal de que puguin realitzar les seves activitats al llarg de l’ any.

  També hem  incorporat un ajut  nominatiu a la nova entitat Castellterçol Ràdio, que està iniciant  la seva arrancada.

  CAPITOL 6 Inversions

  62.326,10€ es la partida destinada a inversions per aquest 2018.

  A remarcar que s'ha obert una partida per iniciar el procediment de construcció del local  de la futura caldera de Biomassa,

  Per tal de potenciar l’ús del vehicle elèctric hem cregut oportú crear una  instal·lació d'un punt de doble càrrega per a vehicles elèctrics, amb un cost  de 8.000€

  12.000€ és el que es destinarà  per poder fer una adequació del  material tècnic municipal.

  6.000€ és la partida destinada a  renovar de material esportiu.

  15.000€ és el que hi ha pressupostat per la renovació de mobles i d'equipaments.

  En definitiva, el pressupost aprovat a l’ Ajuntament de Castellterçol, segueix amb la tònica de controlar la despesa pública, però al mateix temps, amb el compromís de reflectir al carrer tota l'acció que vol portar a terme durant aquest any que encetem.

 • 2 de gener de 2018 ORDENANCES FISCALS 2018

  L’objectiu de l’Ajuntament de Castellterçol és aconseguir  que la  pressió fiscal als Ciutadans sigui  ajustada als serveis prestats, garantint un bon servei públic i una millor justícia social.

  La comissió,formada per regidors de tots els grups municipals, ha treballat per tercer any consecutiu,en el disseny de les ordenances i dels pressupost, per poder aprovar-los el passat dia 22 de novembre.

  La proposta d’impostos i tributs municipals va ser sotmesa a votació i va ser aprovada per unanimitat amb els vots a favor de tots els grups del consistori.

  Segons va defensar en el plenari el regidor d’Hisenda, Daniel Cabana, la proposta d’ordenances fiscals del govern municipal persegueix tres objectius: “apostem per una baixada d’impostos, per més sensibilitat social i ajudes per a la generació d’activitat econòmica dels veïns i veïnes, que suposarà una baixada d’ingressos però, que en cap cas es traslladarà en una rebaixa de serveis ni inversions”.

  De fet, un dels principals canvis d’aquestes Ordenances Fiscals és que l’Ajuntament de Castellterçol redueix per l’exercici 2018 el quocient sobre el que té capacitat d’intervenció d’un dels grans tributs municipals, l’ Impost de Béns Immobles, modificant el tipus de gravamen pels béns immobles urbans, que passa del 0,89 al 0,80.

  Altres canvis introduïts recau en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (conegut com l’Impost de la Plusvàlua), en el qual s’afegeix un nou apartat segons el qual en aquells casos on el ciutadà acrediti que no s’ha generat un increment de valor conseqüència de la transmissió de la propietat, se suspendrà temporalment la liquidació del pagament de l’impost, durant el termini prescripció dels tribut i sense que es generin interessos.

 • PROJECTE 30 de novembre de 2017 UN PAS MÉS PER NOU EDIFICI INSTITUT-ESCOLA

  A Castellterçol, els 200 alumnes d'Educació infantil i Primària estan a l'edifici històric, que va construir-se ara fa uns 40 anys, i els 150 estudiants dels quatre cursos d'ESO estan en uns mòduls prefabricats. Com saben, els usuaris, entre les dues instal·lacions, hi ha uns 700 metres de distància i uns 10 minuts a peu compartint un únic espai de menjador. 

  Un dels grans objectius municipals de Castellterçol ha estat treballar amb tots els representants polítics, les membres del món educatiu local i els responsables dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, per aconseguir consensuar una proposta del nou equipament educatiu que doni cabuda als alumnes castellterçolencs de 3 a 16 anys. Després de mesos de reunions, el passat 15 de novembre es va notificar des del Departament d'Ensenyament i davant la Consellera Comarcal d'Educació, que la acceptada pel projecte Institut Escola és l'ampliació de l'edifici actual. 

  ENHORABONA !!  

Darrera actualització: 09.04.2015 | 13:49
Darrera actualització: 09.04.2015 | 13:49