Bona acollida de les enquestes sobre la comunicació de l’Ajuntament

Divendres, 17 de maig de 2041

Més de 40 veïns i veïnes  van respondre l’enquesta impulsada a finals del mes de gener per valorar la comunicació de l’Ajuntament amb l’objectiu de millorar-la.

Després d’un període amb les enquestes obertes a tothom, s’han pogut extreure conclusions.

  • El Full Informatiu, el web de l’Ajuntament i la cartellera, els tres mitjans més habituals per informar-se

Més de la meitat de la població que ha respost l’enquesta afirma informar-se habitualment per almenys algun d’aquests tres mitjans. En el cas del Full Informatiu i la cartellera ho fa un 57,8%, mentre que en el cas del web de l’Ajuntament és el 55,6% de la gent.

En l’altre pol hi ha  Ràdio Castellterçol (22,2%), altres veïns (24,4%) i el Facebook (28,9%).

  • Un 20% de la població entra “sovint” al web de l’Ajuntament i un 57,8% ho fa a vegades

En la primera pregunta hem vist que el 55,6% de la gent enquestada s’informa per la pàgina web, però en aquesta segona se’ns mostra un resultat que només el 20% entra sovint al web de l’Ajuntament. Tot i així, hi ha un gran gruix de la població (un 57,8%) que hi entra a vegades, pel que podem deduir que el web és un lloc que està informant però no acaba de ser consistent del tot.

  • La difusió d'actes i activitats és clarament efectiva

Més de la meitat de la gent (53,3%) considera que la difusió que es fa dels esdeveniments és més que suficient i correcte. A més, el 31,1% considera que en alguna ocasió sí que s’ha perdut algun acte, però només el 15,6% restant considera la difusió com a deficient.

  • Ràdio Castellterçol, un recurs esporàdic

Les enquestes també ens revelen que Ràdio Castellterçol és escoltada (un 66,6% diu escoltar-la), però com hem vist en la primera conclusió no és el mitjà per informar-se, sinó per entretenir-se. De fet, un 42,2% reconeix que l’escolta a vegades perquè és interessant, mentre que només un 20% l’escolta sovint i un 4% reconeix escoltar-la cada dia.

  • El Full Informatiu, molt ben valorat

La cinquena conclusió és que el Full Informatiu és un recurs necessari perquè un 80% el considera com a un recurs molt útil. A més, recordem que un 57,8% ens ha dit a la primera pregunta que és un dels mitjans que fan servir realment per informar-se ràpidament de les novetats al poble.

  • L’atenció al públic i el WhatsApp, canals principals per dirigir-se a l’Ajuntament; les xarxes, molt poc utilitzades.

L’enquesta també revela que l’atenció al públic presencial continua sent el canal preferit pels veïns i veïnes per dirigir-se a l’Ajuntament amb un 62,5%, seguit de l’atenció telefònica (50%) i el WhatsApp incidències (47,5%).

A la cua hi ha el Facebook (2,5%) -de nou-, l’Instagram (5%) i el Twitter (10%).

Moltes gràcies a tothom que hi va participar!!

Darrera actualització: 22.04.2022 | 08:06