Comissions informatives

Celebra les seves sessions ordinàries una setmana abans del Ple Municipal, el tercer dimarts dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. A les 20.30 hores.

Competències de la Comissió Informativa:

  • Estudiar, informar i consultar aquells assumptes que hagin de ser sotmesos a votació al Ple o que estan essent tractats per part de l’Equip de Govern o l’Alcalde.
  • Fer un seguiment de la gestió de l'Alcalde, del Govern Municipal i dels Regidors i Regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.
  • Esdevenir un espai en el que regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb l’actuació del Govern i per a què aquest informi periòdicament sobre les qüestions principals de la seva gestió.

Composició

El nou Ajuntament, constituït el 15 de juny de 2019, va nomenar en la sessió extraordinària celebrada el 9 de juliol de 2019 els membres de la Comissió Informativa, que està formada per:

President: L'Alcalde, Isaac Burgos i Lozano, del Grup Municipal de Castell en Positiu.

Vocals: Daniel Cabana i Domínguez, Toni Massot i Mesquida, Marc Romero i Puente, Roser Galí i Izard, Fco. Javier Comellas i Porti, Albert Obrero i Cusidó, Josep Oriol Casso i Samso, Oriol Prats i Griera, Aleix Roca i Girbau i Mònica Rovira i Clapers.

Darrera actualització: 02.09.2020 | 13:24
Darrera actualització: 02.09.2020 | 13:24