Castellterçol ja disposa de Mapa de Patrimoni Cultural

Divendres, 6 de novembre de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament de Castellterçol ha rebut de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona el mapa amb l’inventari dels elements del patrimoni cultural i natural del terme.

El treball és el resultat del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, i ha estat possible gràcies a la direcció de la senyora Virgínia Cepero, la supervisió i la validació de la historiadora local Malú García i un procés participatiu d’entitats i veïns del municipi.

Aquest mapa és una eina de coneixement en format digital que pretén recollir exhaustivament, com un inventari, el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural del nostre poble, per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social.

Amb aquest treball s’han inventariat 308 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 75,65% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 5,19% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 3,90% és patrimoni documental (fons documentals i d’imatges), un 8,12% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 7,14% patrimoni natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars). Aquest Mapa s'ha estat realitzat amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l’Ajuntament que han aportat els seus coneixements fruit de la seva recerca.

L’Oficina de Patrimoni Cultural realitza des de fa més de 21 anys els Mapes de Patrimoni Cultural del municipis de la província de Barcelona que ho sol·liciten. Actualment hi ha 186 municipis de la demarcació on ja s’ha realitzat el Mapa del Patrimoni Cultural, i n’hi ha una vintena més en diferents processos de realització.

El  Mapa del Patrimoni Cultural local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, permetent així que l’Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social.

Facilita a les corporacions municipals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal, per tal d’ unificar la informació i garantir el seu accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la seva difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la senyalització; etc ...

Hi ha dues versions del Mapa, una restringida d’ús estrictament municipal i la versió pública que oculta determinades informacions de caràcter sensible (fitxes senceres o camps concrets de les fitxes), la difusió de les quals podien ser perjudicials per la seguretat dels béns inventariats. Mentre que la versió íntegra del Mapa del Patrimoni té un ús eminentment intern i ha de ser considerada com un instrument de gestió municipal.

Actualment s’accedeix a la informació pública dels elements del Mapa del Patrimoni mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, amb el que es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt patrimoni, una introducció històrica al terme, així com a d’altra informació d’interès en la gestió com són els índexs que condueixen a la legislació corresponent per a la gestió del patrimoni cultural i natural. La segona quinzena de juliol de 2020 s’ha posat en marxa una nova web més intuïtiva i que facilita les cerques i la introducció de dades

Us animem a utilitzar el Mapa i a treure el màxim profit del nostre ric patrimoni cultural i natural.

Darrera actualització: 12.11.2020 | 13:40