Convocatòria per a la provisió definitiva d'un lloc de treball d'Arquitecte

Divendres, 23 de desembre de 2022 a les 00:00

Per Resolució d'Alcaldia núm. 898/2022, de data 14 de desembre, s'han aprovat les bases i la convocatòria excepcional, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal, per cobrir 1 plaça d'Arquitecte-Urbanista de l'Ajuntament de Castellterçol, mitjançant sistema de concurs.

En data 20 de desembre del 2022 s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) les bases reguladores del procés de referència.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), fins el 24 de gener de 2023.

Darrera actualització: 23.12.2022 | 08:44