Convocatòria per a la provisió definitiva d'un lloc de treball d'Arquitecte

Dimarts, 21 de març de 2023

Publicació de l'acta del Tribunal Qualificador.

Les persones aspirants tenen un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació del resultat de la valoració dels mèrits aportats, per presentar les al·legacions que considerin oportunes. No s'admetran al·legacions de mèrits no al·legats prèviament.

Darrera actualització: 21.03.2023 | 10:32