Crònica del Ple ordinari de novembre 2023

Dimarts, 28 de novembre de 2023

En la recent sessió municipal extraordinària, els punts del dia van ser l'aprovació de
l'acta de la sessió anterior, la qual va ser aprovada per unanimitat sense cap esmena ni
afegit.

A més, es va tractar el dictamen de la proposta d'acord d'aprovació provisional de la
modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2024 i següents, obtenint també
un suport unànime.

La transcripció íntegra de l'acta aprovada es registrarà oficialment. No es van formular
intervencions ni explicacions de vot durant aquest procés.

Darrera actualització: 4.03.2024 | 13:23