Crònica del Ple ordinari del 24 de maig de 2022

Dimecres, 25 de maig de 2022

La sessió de ple ordinari d'aquest dimarts, 24 de maig, va comptar amb l'assistència de 10 dels 11 regidors que conformen el consistori. L'única absència va ser del regidor sr. Albert Obrero.

El Ple va començar amb l'aprovació per unanimitat de l'entrada per urgència de la proposta d'acord per sol·licitar la declaració de la comarca del Moianès com a comarca de muntanya i acords complementaris, que més tard es va debatre.

L'aprovació dels diferents punts de l'ordre del dia va ser la següent:

1. Aprovació , si escau, de l'acta de la sessió anterior 2/2022 celebrada el dia 22 de març de 2022.

Votacions a favor: 10

Votacions en contra: 0

Abstencions: 0

2. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de les pròrrogues del Conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Castellterçol de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, aprovat el 17 de desembre del 2008, i acords complementaris

3. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de la minuta del nou Conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Castellterçol de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, i acords complementaris (Exp. 301/2020)

El regidor Antoni Massot va exposar els punts 2 i 3 conjuntament. S'anuncia un acord amb el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental per modificar els vehicles de recollida. Aquest acord, mitjançant el conveni, permetrà tenir vehicles més petits que aniran a descarregar els envasos de plàstic i el paper a uns compactadors que estaran a la deixalleria; aquests compactadors permetran descarregar tot el cartró que es troba habitualment fora dels contenidors; i també es tancarà l'àrea d'aportació amb accés controlat perquè només en pugui fer ús la població de Castellterçol i, per tant, permet acabar amb el turisme de residus. La licitació de les obres de deixalleria es faran cap al juliol; la licitació dels compactadors també es farà a l'estiu; i s'espera que el servei estigui operatiu a finals d'aquest any o principis del vinent.

Votacions a favor: 10

Votacions en contra: 0

Abstencions: 0

4. Dictamen de la proposta d’acord de nomenament del càrrec de Jutge de Pau Titular de Castellterçol

L'alcalde Isaac Burgos va exposar que s'havia fet un procés per optar a aquesta plaça i que, després de tot el procés, només s'havia quedat una persona: Alfonso Maria del Pozo Carrascosa, actual jutge de pau titular i que es proposa que renovi els propers anys.

Votacions a favor: 10

Votacions en contra: 0

Abstencions: 0

5. Dictamen de la proposta d’acord de cancel.lació de la garantia definitiva d’un contracte d’obres.

El regidor Marc Romero va exposar que l'empresa Asfaltados Viales del Vallés va demanar la devolució de la garantia de l'import de 14.000€ per unes obres que es van fer sota el títol "Pla de millora urbana. Nou impuls", adjudicades l'any 2011. Els tècnics municipals han aprovat la devolució de la garantia seguint tant l'informe tècnic com jurídic i, per tant, s'escau la devolució.

Votacions a favor: 10

Votacions en contra: 0

Abstencions: 0

6. Dictamen de la proposta d'acord d'aprovació del calendari de festes locals per l'any 2023

L'alcalde Isaac Burgos va exposar que l'any 2023 Sant Fruitós (21 de gener) s'escau en dissabte i, per tant, es proposa canviar-lo per Sant Antoni (17 de gener). El segon dia proposat com a festa local és l'Escudella (21 de febrer).

Votacions a favor: 10

Votacions en contra: 0

Abstencions: 0

7. Dictamen de la proposta d'acord de resolució d'un expedient d’honors i distincions de l’Ajuntament de Castellterçol (Exp. 333/2022)

En aquest punt, es demanava que els jardins de la plaça Enric Prat de la Riba tinguessin el nomenament de jardins 1 d'octubre.

Votacions a favor: 10

Votacions en contra: 0

Abstencions: 0

8. Dictamen de sol·licitud de reconeixement de la comarca del Moianès com a comarca de muntanya, i acords complementaris.

Es tracta del punt que el Ple va acordar entrar per urgència a l'inici de la sessió. És un document amb què els 10 municipis del Moianès demanen que la comarca esdevingui comarca de muntanya.

Votacions a favor: 10

Votacions en contra: 0

Abstencions: 0

 

Darrera actualització: 25.05.2022 | 12:11