Del 5 al 8 d’abril es produiran talls a l'Administració Oberta de Catalunya

Dilluns, 18 de març de 2024

Consulta els tràmits afectats

Amb motiu del trasllat del centre de processament de dades (CPD) del Consorci AOC es programa una intervenció des de divendres 5 d’abril a les 17h. fins a dilluns 8 d’abril a les 7h. Aquest canvi respon a l’estratègia d’adreçar els nostres serveis a centres de dades al núvol, que ha de dotar al Consorci AOC d'una infraestructura molt més potent, flexible, escalable i segura, per permetre continuar donant resposta adequada als importants creixements superiors al 10% anuals dels nostres serveis.

Com a conseqüència d’aquest fet, diferents serveis de l’AOC poden experimentar talls totals o parcials en el seu funcionament. Les afectacions previstes són les següents:

Serveis afectats parcialment:

• idCAT Certificat (emissions de certificats idCAT des de les Entitats de Registre)

• idCAT Mòbil (altes online)

• Plataforma de Serveis de Contractació Pública (accés d'ens locals i universitats via integració i a través d'EACAT)

• Registre Públic de Contractes (accés d'ens locals i universitats via integració i a través d'EACAT)

• e-LICITA (registre d'ofertes via MUX)

Serveis afectats amb tall total de servei (serveis web i entorns d'empleat públic i ciutadania - en cas de tenir-ne-):

• e-VALISA

• e-NOTUM

• e-TAULER

• e-TRAM i FUE

• e-FACT

• EACAT

• CÒPIA

• Registre Unificat (MUX)

• Transparència i SEU-e

• Via Oberta

• Portasignatures

• ERES

• Representa

• El meu Espai

En aquest sentit des de l’AOC durem a terme les següents accions de comunicació:

• Publicació de les afectacions a l’apartat “Estat dels serveis”:

• Pantalles flotants informatives als diferents serveis afectats, tant de caràcter públic (ciutadania) com a nivell edició (portals de gestió amb accés des d’EACAT) . S’activaran amb un mínim de 15 dies previ el tall de servei.

• Enviament tramesa informativa des d’EACAT a tots els ens usuaris dels serveis.

Addicionalment, i en relació amb els serveis afectats que tenen associat un còmput de terminis (e-NOTUM, e-LICITA, e-TRAM, EACAT Tràmits i e-TAULER) trobareu la informació detallada de les accions realitzades des de l'AOC al nostre blog. A continuació us resumim les accions que es faran des de l’AOC al respecte, així com les recomanacions que us fem sobre el funcionament d’aquests serveis:

• e-NOTUM

- Des de l’AOC s’allargarà automàticament 4 dies naturals el termini d’accés d’aquelles notificacions electròniques en què el termini d’accés coincideix amb el tall de servei i no han estat obertes pels destinataris.

- Des de l’AOC amb un mínim de quinze dies abans del tall de servei, apareixerà una finestra emergent amb un missatge automàtic en accedir a qualsevol pàgina d’e-NOTUM; així com un missatge a l’entorn de l’empleat públic d’EACAT.

- Suggerim que, amb l’antelació oportuna i durant l’afectació, aviseu de l‘aturada a la vostra Seu-e, al vostre web corporatiu, així com a tots els treballadors públics usuaris de l’eina.

• e-LICITA

- Suggerim valorar l’ampliació del termini pel mateix pel temps de duració de la intervenció, si el termini de presentació d’ofertes d’algun dels expedients de contractació del vostre ens coincideix amb els temps d'afectació dels serveis,.

- Igualment suggerim que, amb l’antelació que considereu oportuna i durant l’afectació, aviseu d’aquesta aturada tècnica a la vostra Seu-e, i al vostre web corporatiu en termes semblants, així com a tots els usuaris interns de l’eina.

• e-TRAM

- Des de l’AOC amb un mínim de quinze dies abans del tall de servei, a la ciutadania apareixerà una finestra emergent amb un missatge de manera automàtica en accedir a qualsevol pàgina d’e-TRAM indicant l’afectació per a la data indicada, així com un missatge a l’entorn de l’empleat públic d’EACAT.

- Suggerim que, amb l’antelació que considereu oportuna i durant l’afectació, aviseu d’aquesta aturada tècnica a la vostra Seu-e, i al vostre web corporatiu en termes semblants, així com a tots els treballadors públics usuaris de l’eina.

• EACAT Tràmits

- Suggerim que els promotors dels serveis específics de tramitació interadministrativa valorin l’ampliació del termini pel mateix temps de duració de la intervenció, si el termini de presentació d’algun tràmit coincideix amb els temps d’afectació de la intervenció. o - -  Els promotors ens hauran de comunicar aquesta ampliació per aquells serveis/tràmits afectats utilitzant el canal habitual, l’eina de seguiment de peticions d’alta i modificació de serveis EACAT

• e-TAULER

- Des de l’AOC amb un mínim de quinze dies abans del tall de servei, a la ciutadania apareixerà una finestra emergent amb un missatge de manera automàtica en accedir a qualsevol pàgina d’e-Tauler indicant l’afectació per a la data indicada, així com un missatge a l’entorn de l’empleat públic d’EACAT.

- Suggerim que, amb l’antelació que considereu oportuna i durant l’afectació, aviseu d’aquesta aturada tècnica a la vostra Seu-e, i al vostre web corporatiu en termes semblants, així com a tots els treballadors públics usuaris de l’eina. Es preveu que els serveis es vagin restablint progressivament a partir de diumenge 7 d'abril fins a la finalització de la intervenció, prevista per dilluns 8 d'abril a les 7h. Igualment trobareu tota la informació actualitzada sobre aquesta afectació a l’apartat de l’estat dels serveis AOC del nostre web.

Darrera actualització: 18.03.2024 | 12:00