El Consell Comarcal i Consorci del Moianès fomenten l'ocupació

Dilluns, 8 de març de 2021 a les 00:00

Durant el 2021, es destinaran 791.638,46 € a la contractació de 45 persones i a la formació ocupacional i orientació de 31 persones beneficiàries.

El Consell Comarcal i el Consorci del Moianès han sol·licitat diferents programes al Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (en endavant SOC), així com han destinat fons econòmics propis comarcals.

S’han obtingut fins al moment un total de 791.638,46 €, entre subvencions i recursos propis, que permetran contractar 45 persones en atur i/o persones afectades Covid-19 i beneficiaran a 31 persones participants als diferents programes d’inserció laboral (Formació ocupacional i programa Ubica’t).

En el cas dels programes que preveuen la contractació laboral de 45 persones o bé pròrrogues de contractes, ja s’han formalitzat 18 contractes (15 del Consell i Consorci i 3 per part d’empreses) de les 45 previstes, per un import total de 414.567,83€.

 • 5 contractacions de persones aturades en el marc del Programa Treball i Formació de la convocatòria extraordinària Covid-19 i Treball i formació Dona

Aquesta subvenció va adreçada a diferents col·lectius de persones aturades de llarga durada, dones, i persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 i afectades per la crisi de la COVID-19. En total l’import concedit en el marc d’aquesta subvenció ha estat de 81.967,73€ .

 • 2 persones contractades fins al moment,  en el marc de la subvenció del SOC– Plans de reactivació socioeconòmica Covid-19 que té per objectiu impulsar l’elaboració i execució dels Plans de reactivació socioeconòmica Covid19 en l’àmbit de l’ocupació amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi Covid19.  En aquest cas s’ha contractat dos tècnics. L’import concedit fins al moment és de 68.800 €.
 • 1 persona contractada en el marc de la subvenció del SOC destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves aturades beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil, iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. L’import concedit ha estat d’11.000 €
 • S’han concedit 6 pròrrogues pels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local del Consell Comarcal. Aquest programa del SOC té per objectiu dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica del territori i el seu desenvolupament en diversos àmbits. L’import concedit ha estat de 216.000
 • En el marc del programa Referent d’Ocupació Juvenil del SOC s’ha concedit una subvenció per la pròrroga per la contractació d’un tècnic/a, que té per objectiu facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. L’import concedit ha estat de 36.800 €
 • El Consell Comarcal del Moianès, amb fons propis, ha creat una convocatòria per a la contractació de Plans d’Ocupació Comarcals Covid-19 i constitució de borses de treball que inclou 7 peons de brigada i/o manteniment i 3 auxiliars administratius/ves per donar servei i suport als ajuntaments de la comarca.  Actualment són 12 contractes aprovats, per un import total de 83.151,71€.
 • El Programa 30 Plus és un programa del SOC  aprovat al Consorci del Moianès que es realitza conjuntament amb les empreses de la comarca ha concedit dos tipus d’ajudes:
  • S’han aprovat 17 contractacions de persones majors de  30 anys o més. L’import previst pels ajuts a empreses és de 115.000 €. Fins al moment, 3 empreses ja han contractat 3 persones.
  • Per altra banda, aquest programa inclou formació pels participants i la contractació d’ un tècnic per la gestió del projecte. Per aquest concepte s’han concedit 72.347,88 €

​També s’han concedit ajudes al Consorci del Moianès per un import de  72.171,04 €, adreçades a 31 persones per la realització de programes de formació i itineraris per acompanyar i oferir nous instruments a les persones per millorar l’ocupabilitat i les possibilitats de reincorporar-se al mercat laboral.

 • Curs de Formació Ocupacional del SOC per obtenir el certificat de professionalitat de nivell 1 d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals adreçat a 15 persones aturades
 • Programa UBICA’T del SOC. 16 itineraris concedits. L’objectiu és dur a terme  projectes que desenvolupin actuacions d’orientació i acompanyament a la inserció laboral de les persones desocupades, inactives o persones treballadores, preferentment les que es troben en una situació de precarietat laboral.  L’import concedit ha estat de 30.196,54 €

Així doncs, fins a l’actualitat i al llarg de l’any 2021 ja sigui a través de subvencions o de fons propis, 791.638,46 € es destinaran a programes de foment de l’ocupació per part del Consell Comarcal i el Consorci del Moianès.

Darrera actualització: 08.03.2021 | 15:19