En marxa el concurs de projectes per a l’ampliació i reforma de l’Escola de Castellterçol

Dijous, 14 de juliol de 2022 a les 00:00

La licitació del projecte comporta tres prestacions de caràcter consecutiu

S’obre el concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l’ampliació i reforma a l’Institut Escola 1L a l’Escola de Castellterçol. L’objecte de la licitació comprèn l’execució de tres prestacions de caràcter consecutiu que comporten:

  1. Executar la redacció del projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència energètica del projecte, l’estudi de seguretat i salut i l’annex de Compliment del CTEDB-SI, el desenvolupament del model BIM, la certificació d’eficiència energètica de la totalitat del centre (ampliació i existent) i el projecte d’activitats per la llicència ambiental dins l’àmbit del projecte executiu.
  2. La posterior direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental.
  3. A la vegada, durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc a l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en els termes previstos en la clàusula 1 del Plec.

 

Consulta el plec de clàusules per a més informació sobre les dades econòmiques de les prestacions així com el termini d’execucions. Podeu tramitar-ho telemàticament a través de https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

Darrera actualització: 14.07.2022 | 12:46