Es convoca sessió de ple ordinari el dimarts 26 de maig a les 20.30 h

Divendres, 22 de maig de 2020 a les 00:00

Es convoca sessió de ple de l'Ajunament de Castellterçol, el proper 26 de maig a les 20.30 h a través de plataforma virtual youtube.

El Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, ha modificat l'article 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, permetent que les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics i telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament de el règim presencial de les sessions.
 

CONVOCATÒRIA

  • Tipus de convocatòria Ordinària
  • Data i hora: 26 de maig de 2020 a les 20.30
  • Lloc: sala virtual
  • Admet participació a distància, per mitjans electrònics i telemàtics mitjançant el servei LocalretMEET 

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència LOCALRETMEET que el Consorci Localret ha posat en funcionament per a celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Castellterçol.

El proper Ple previst pel dimarts 26 de maig serà pel canal Youtube a https://youtu.be/TYqaIHSOXfM

 

Darrera actualització: 26.05.2020 | 11:16