Es posa en marxa la Bústia ètica

Divendres, 17 de novembre de 2023

 

La Bústia ètica és un canal de comunicació que permet a qualsevol persona i treballador de l’Ajuntament informar, de manera anònima i segura, de conductes dutes a terme per l’administració municipal que resultin contràries al dret, principis o regles ètiques i de bon govern que determina el marc normatiu vigent. Aquest canal té per objectiu que la gestió municipal es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració, en un context de millora contínua de la seva qualitat. 

A la Bústia ètica també s’hi pot comunicar la vulneració de les normes de comportament previstes al Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament per part dels seus destinataris.

Les comunicacions s'han de referir a accions, omissions, males pràctiques o conductes irregulars en els següents àmbits:

  • Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu.
  • Actuacions relacionades amb la contractació pública.
  • Actuacions públiques del personal de la funció pública.

Quins són els objectius de la Bústia ètica?

  • Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
  • Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes en l’àmbit d’aplicació de la present disposició.
  • Contribuir a fomentar les conductes indicades anteriorment, prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives.
  • Promoure la cooperació entre l'administració municipal i la ciutadania per tal de cultivar els valors ètics en la gestió pública.
Darrera actualització: 21.11.2023 | 15:00