La Diputació lliura a l'Ajuntament el PEM

Dimarts, 13 d'abril de 2021 a les 00:00

El Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM) de Castellterçol i la modificació puntual de Pla general  s'hauran d'aprovar inicialment.

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament el Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM) pel nostre poble, així com també la modificació puntual de Pla general per a la seva aprovació inicial. Així, ara seran sotmesos a informació pública i als informes corresponents dels organismes afectats fins a la seva aprovació definitiva i posterior publicació oficial.

Aquests documents proposen la catalogació de 51 elements i fixen els criteris per la seva restauració, rehabilitació i reconstrucció, els usos permesos i les possibilitats de fer-hi ampliacions o de dividir la propietat.

El Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM) és l’instrument d’ordenació urbanística destinat a identificar les edificacions situades en aquesta tipologia de sòl, susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, justificar les raons que determinen la seva preservació i recuperació, i regular normativament les intervencions futures en el marc de les quals es podran atorgar les llicències i autoritzacions corresponents.

Darrera actualització: 13.04.2021 | 12:22