Nova sessió extraordinària del Ple Municipal, divendres 27 d'octubre

Dimarts, 24 d’octubre de 2023

Es convoca una nova sessió extraordinària del Ple municipal pel proper divendres 27 d'octubre a les 20 h

A) PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior ordinària 10/2023 celebrada el dia 3 d'octubre de 2023. 

  2. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2024 i següents ( Exp. 857/2023). 

  3. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament d’una eina de gestió documental i tramitació electrònica d’expedients administratius, i acords complementaris (Exp. 585/2023). 

Darrera actualització: 25.10.2023 | 10:26