Nova sessió ordinària del Ple Municipal, dimarts 23 de maig

Divendres, 19 de maig de 2023 a les 00:00

Es convoca una nova sessió ordinària del Ple municipal pel proper dimarts 23 de maig, a les 20.30 h, a través de mitjans telemàtics.

L'ordre del dia de la sessió ordinària d'aquest mes de març serà el següent:

A) Part resolutiva

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior, ordinària 2/2023 celebrada el dia 28 de març de 2023 i de l'acta sessió extraordinària del 2 de maig de 2023.

2. Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 314/2023 de 26 d'abril, pel qual es resol l'adjudicació del contracte de servei per la gestió administrativa, esportiva i de neteja de les instal.lacions esportives municipals (Exp. 969/2022)

3. Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 333/2023 de 4 de maig, pel qual es resol l'encomana de gestió al Consell Comarcal del Moianès pel procediment de licitació del servei de menjador de l'escola bressol municipal L' Espurna (Exp. 483_2023)

B) Activitat de control

4. Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments formulats per la Intervenció.

5. Restar assabentats de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre de l'exercici 2023 (Exp. 526_2023)

6. Restar assabentats dels informes d'Intervenció i Tresoreria corresponents al primer trimestre de l'exercici 2023 (Exp. 458_2023)

7. Restar assabentats de l'Informe Resum Anual de l'exercici 2022 sobre el control intern elaborat per la Intervenció (Exp. 174_2023)

8. Restar assabentats del Pla anual de control intern de l''exercici 2023 elaborat per la Intervenció (Exp. 819_2022)

9. Despatx ordinari

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.05.2023 | 12:43