Pla d’Acció Municipal 2023-2027

Dijous, 26 d’octubre de 2023

El document recull les 96 línies de treball més rellevants que configuren l’acció del govern municipal per al mandat 2023-2027.

El govern va aprovar el passat 24 d’octubre per junta de govern local el Pla d’Acció Municipal 2023-2027, elaborat de forma conjunta per Castellterçol en Positiu i ERC. 

Què és el PAM?

El Pla d'Acció Municipal (PAM) és un document que planifica l’activitat de l’equip de govern de Castellterçol per al mandat 2023-2027. En el document s’hi defineixen les polítiques d’actuació del govern municipal, amb l’objectiu d’assolir una millora del benestar i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, així com situar el poble en un escenari de desenvolupament i creixement econòmic, social i cultural per als propers anys.

El document, que dona compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, conté 4 eixos d’actuació:

  1. Bon govern, transparència i participació ciutadana
  2. Desenvolupament econòmic local, turisme i sector primari
  3. Drets socials
  4. Territori, espai públic i transició climàtica

I d’aquests quatre d’eixos, se’n deriven un total de 96 accions a realitzar. Toni Massot, alcalde de Castellterçol, constata que “el PAM és un document viu, obert i flexible que continuarà obert fins a finals del mandat amb l’objectiu que els veïns i veïnes i les entitats coneguin de primera mà en quins àmbits i quines actuacions específiques s’estan duent a terme des de l’Ajuntament per millorar el nostre poble”. Així, Massot, emmarca aquest document en la “ferma voluntat de l’equip de govern d’aprofundir en la millora de la nostra gestió, augmentar la transparència en l’acció municipal i acostar el dia a dia de l’Ajuntament als veïns i veïnes”.

 

Darrera actualització: 26.10.2023 | 18:44