Pressupost de l'Ajuntament per l'any 2022

Dimecres, 1 de desembre de 2021 a les 00:00

Serà de 2.715.911,16 euros, és a dir, un 5,71% inferior al d’aquest any 2021. T'expliquem els motius.

El pressupost de l’Ajuntament de Castellterçol per l’any 2022 serà de 2.715.911,16 euros, és a dir, un 5,71% inferior al d’aquest any 2021, que en xifres equival a 164.569 euros menys. Aquesta reducció es produeix a causa de l’aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional, dictada el 26 d’octubre i publicada el 2 de novembre, a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), més un ajust en la previsió de la mateixa ordenança.

Totes les partides aprovades són importants, però es destaca l’increment de les partides per la reactivació econòmica local, subvencions entitats, servei a les persones i s’afegeix una nova màquina escombradora per facilitar i agilitzar la neteja dels carrers. En el pla d’inversions es destaca la reforma i adequació de l’equipament de les escoles velles, els treballs de restauració dels gegants i nans, la instal·lació de noves senyalístiques de turisme i patrimoni de les rutes pas a pas, així com l’adequació d’un nou camí esportiu.

L’equip de govern va argumentar que, tot i les dificultats, treballarà per mantenir l’equilibri i poder seguir la línia de treball que tenia pensat en aquesta legislatura i per això seguirà molt de prop totes les subvencions que puguin sortir des de els diferents ens per poder-se aprofitar. Ara mateix en tenen dos de localitzades i s’està esperant la resolució per part de la Diputació de Barcelona, per un valor aproximat de 100.000€.

Darrera actualització: 26.11.2021 | 10:57