S’aprova inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en l'àmbit del Polígon el Vapor

Divendres, 4 de juny de 2021 a les 00:00

En el Ple del passat dia 25 de maig es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Castellterçol, després de la publicació al DOGC s’iniciarà un període de 45 dies per consultar i presentar al·legacions.

Consulta de l'expedient.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL.EGACIONS FINALITZA EL 24 DE SETEMBRE DEL 2021.

L’objectiu de la modificació és resoldre problemàtiques històricament pendents del polígon i que es concreten en:

- Millorar la vialitat interna del polígon industrial i connectar-la de manera adequada a la xarxa viària local i a la supramunicipal, permetent l’accés rodat a totes les naus del polígon.

- Garantir l’adequada dotació de sistemes d’espais lliures, que tot i estar executat presenten mancances d’urbanització i d’aparcament. Preservar espais lliures per l’ús de la ciutadania.

- Crear espais d’aparcament públic per tal de gestionar la gran demanda en dies laborables, calculada en 100-120 vehicles.

Darrera actualització: 08.09.2021 | 08:58