Sessió ordinària del Ple de Castellterçol el proper 25 de gener

Dijous, 20 de gener de 2022 a les 00:00

Serà telemàtic i es podrà seguir en directe pel youtube.

Es convoca pel proper dimarts 25 de gener, a través de mitjans telemàtics, una nova sessió ordinària del Ple municipal de Castellterçol a les 20.30 h.

L'enllaç per poder seguir el ple en directe serà el següent: https://cutt.ly/8RmShC8. A més, també serà retransmès per Ràdio Castellterçol.

L'ordre del dia serà el següent:

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior 8/2021 celebrada en data23 de novembre de 2021.
  2. Dictamen de la proposta d’acord d’apovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'IIVTNU, de conformitat amb el RDL 26/2021, coma conseqüència de la STC 182/2021.
  3. Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments formulats per la Intervenció.
  4. Restar assabentats dels informes d'Intervenció i Tresoreria corresponents al quart trimestre de l'exercici 2021 (Exp. 304/2021).
  5. Despatx ordinari.
  6. Precs i preguntes
Darrera actualització: 20.01.2022 | 10:37