Comissions informatives

Celebra les seves sessions ordinàries una setmana abans del Ple Municipal, el tercer dimarts dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. A les 20.30 hores.

Competències de la Comissió Informativa:

  • Estudiar, informar i consultar aquells assumptes que hagin de ser sotmesos a votació al Ple o que estan essent tractats per part de l’Equip de Govern o l’Alcalde.
  • Fer un seguiment de la gestió de l'Alcalde, del Govern Municipal i dels Regidors i Regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.
  • Esdevenir un espai en el que regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb l’actuació del Govern i per a què aquest informi periòdicament sobre les qüestions principals de la seva gestió.

Composició

Components

Darrera actualització: 9.02.2024 | 11:18
Darrera actualització: 9.02.2024 | 11:18