Junta de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern que es constitueix en tots aquells municipis amb una població superior a 5.000 habitants, segons estableix la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local. Aquelles poblacions per sota d’aquesta xifra poden constituir aquest òrgan quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple Municipal.

Segons acord en la sessió extraordinània d'organització celebrada el 9 de juliol de 2019, la Junta Govern Local té facultat per establir o modificar els preus públics de l'Ajuntament de Castellterçol.

En el cas de Castellterçol, celebra les seves sessions ordinàries el segon i el quart dimarts de cada mes, a les 20 hores. Està formada per l'alcalde i els tres tinents d'alcalde.

Components

Els acords de la Junta de Govern es poden consultar tots al Portal de Transparència de l'Ajuntament, en aquest enllaç.

Darrera actualització: 30.11.2023 | 16:21
Darrera actualització: 30.11.2023 | 16:21