Termini de pagament a proveïdors

La llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril va introduir el concepte de període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i en el RD 635/2014 de 25 de juliol s’estableix el seu mètode de càlcul així com la seva publicació en el portal web de la corporació local. 

El RD 1040/2017, de 22 de desembre, modifica el RD 635/2014 pel que fa a la definició del nombre de dies de pagament i del nombre de dies pendents de pagament. 

El Període Mitjà de Pagament és l’interval temporal en què cada administració deutora ha de fer front als deutes amb els seus proveïdors, computat com a termini mitjà. Es tracta d’un indicador diferent del període legal de pagament establert en la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita  contra la morositat en les operacions comercials. 

Pots consultar el detall del Període Mitjà de Pagament de l’Ajuntament de Castellterçol per trimestres aquí.

Darrera actualització: 30.11.2023 | 16:43
Darrera actualització: 30.11.2023 | 16:43