Poua de la Vinyota

Al paratge de La Vinyota, sobre la riera de Fontscalents, hi ha dues poues força grosses. Eren de les que tenien més capacitat del terme. La principal deu tenir uns quinze metres de fondària. Està adossada al marge de la riera i per fer-la més valenta la van reforçar amb contraforts. Les finestres, fetes amb grans lloses de pedra, són molt boniques.

A les parets interiors es veuen els encaixos de les bastides, des d’on es treballava per empouar i desempouar. Si afinem la vista, al fons de tot, també veurem el canal de desguàs, fet amb carreus i lloses.  

La Vinyota va ser una de les últimes poues que va treballar al poble. Aquesta indústria va funcionar al Moianès des de mitjans del segle XVII i fins ben entrat el segle XX. La davallada va començar en inventar-se l’electricitat, les neveres i les màquines de fer gel. A la comarca encara es va seguir venent el producte durant uns quants anys, perquè no era el mateix el gel industrial que el natural.

Però al final, les fàbriques van guanyar la partida a les poues, la industrialització va poder més que la tradició. I tot va acabar, definitivament, quan les indústries es van instal·lar al costat dels rius i van contaminar l’aigua.

 

Horari:  
Darrera actualització: 5.06.2017 | 20:23