Església de Sant Fruitós

Just al centre del nucli antic, en el punt més elevat de la població vella, hi ha la plaça de l'Església i el temple parroquial,dedicat a Sant Fruitós.  

La Església de Sant Fruitós, té un campanar alt i esvelt, visible des de molts punts del terme. La vida també passa en aquesta raconada del poble. A la plaça es beneeixen les palmes el dia de Rams i hi desfilen les autoritats per la missa de Festa Major. Mai hi falten els oficis dedicats a Sant Fruitós, patró del poble; Sant Antoni Abat, patró dels traginers, pagesos i ramaders; i Sant Antoni de Pàdua, patró del gremi de la construcció. I sovint, el temple, acull concerts musicals.

L'actual església és, com a mínim, la tercera que s'ha aixecat sobre el mateix solar. El primer temple era preromànic. Es devia construir poc abans o en el mateix moment en què el senyor Terçol va aixecar el castell i va organitzar el terme. Molt probablement aquesta església senzilla es va reformar o engrandir cap als segles XI o XII.

Més endavant, al segle XVII, es va construir el temple actual, d'estil barroc, que també ha estat ampliat en diferents èpoques. És un edifici de tres naus, amb planta de creu llatina, i un campanar de planta octogonal coronat amb una balustrada. A la portalada de l'església hi ha la imatge de Sant Fruitós, i una enorme rosassa de vidres plomats.

La parròquia ha viscut diversos moments històrics importants. L'any 1130, Sant Fruitós i totes les seves esglésies o ermites sufraganes, van ser cedides a la comunitat de canonges de Santa Maria de l'Estany. Això faria canviar el lloc on es pagaven els tributs i també el futur del poble. A finals del segle XIV a l'Estany hi havia molts disturbis i baralles pels dominis, i sovint la comunitat es refugiava a Castellterçol. Així que es va decidir donar autonomia a la parròquia i concedir-li el títol de pabordia. És inferior a un priorat, però permet administrar les propietats de manera independent. La pabordia de Castellterçol va ser l'última en crear-se, de les cinc que va tenir el monestir de L'Estany.

De l'església parroquial de Sant Fruitós en depenien la parròquia de Sant Julià d'Uixols, l'ermita de Sant Miquel del castell, la capella de Sant Francesc i els petits temples de les masies del terme, com Sant Gaietà de la Ginebreda i Sant Bru de l'Oller.

Horari:  
Darrera actualització: 5.06.2017 | 19:59