Recollida selectiva porta a porta

Aquest sistema de recollida de deixalles es va implantar el 2008. El 2016, el percentatge de recollida al poble va ser del 75%, un dels més alts de Catalunya (la mitja està al voltant del 40%).

El poble ja supera l’objectiu de reciclar el 50% dels residus urbans recollits que marca la Unió Europea pel 2020. Entre tots hem d'intentar millorar aquest percentatge.

Què és la recollida selectiva

 

La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

 

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

Residus que es recullen al poble:  

  • Fracció orgànica dels residus municipals
  • Materials reciclables com el vidre, paper i cartró, envasos
  • Fracció Resta

Què es pot treure per la nit :

nit de dilluns orgànica
nit de dimarts paper i cartró
nit de dimecres orgànic i bolquers
nit de dijous envasos
nit de divendres orgànic i bolquers
nit de diumenge resta, envasos i bolquers

En cas de dubte, podeu consultar la web "residu on vas":  https://www.residuonvas.cat/

Darrera actualització: 20.06.2018 | 17:49