Informació econòmica

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Castellterçol i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

 • Pressupost de l'Ajuntament

  El Pressupost Municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió dels ingressos (les previsions de drets) i de les despeses (les obligacions contretes) que es liquidaran durant el seu exercici, que és l’any natural.

 • Modificacions pressupostàries

  Al llarg de la legislatura, el Ple municipal pot modificar el pressupost mitjançant modificacions de crèdit.

 • Execució del pressupost

  Comparativa entre el pressupost que es va aprovar inicialment pel Ple i com s'ha executat per conèixer la gestió dels ingressos i de les despeses que s'ha realitzat semestralment.

 • Liquidació dels pressupostos

  En aquest apartat pots visualitzar el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs.

 • Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

  Pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'Ajuntament dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

 • Relació de llocs de treball

  Consulta la informació referent a la relació dels llocs de treball de la plantilla del personal municipal de Castellterçol.

Darrera actualització: 14.12.2020 | 16:18
Darrera actualització: 14.12.2020 | 16:18