Informació econòmica

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Castellterçol i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

 • Pressupost de l'Ajuntament

  El Pressupost Municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió dels ingressos (les previsions de drets) i de les despeses (les obligacions contretes) que es liquidaran durant el seu exercici, que és l’any natural.

 • Modificacions pressupostàries

  Al llarg de la legislatura, el Ple municipal pot modificar el pressupost mitjançant modificacions de crèdit.

 • Execució del pressupost

  Comparativa entre el pressupost que es va aprovar inicialment pel Ple i com s'ha executat per conèixer la gestió dels ingressos i de les despeses que s'ha realitzat semestralment.

 • Liquidació dels pressupostos

  En aquest apartat pots visualitzar el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs.

 • Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

  Pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'Ajuntament dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

  Els informes es poden consultar en la documentació adjunta a aquest apartat i, per vsualitzar-ne d'anys anteriors, es pot visitar el Portal de Transparència, en l'enllaç que hi ha a la columna dreta d'aquesta pàgina.

 • Relació de llocs de treball

  Consulta la informació referent a la relació dels llocs de treball de la plantilla del personal municipal de Castellterçol.

Darrera actualització: 14.12.2020 | 16:18
Darrera actualització: 14.12.2020 | 16:18